Czy instytucja kontrolna może postawić zarzut wypłacenia dotacji z naruszeniem terminu określonego w ustawie o finansowaniu... - OpenLEX

Czy instytucja kontrolna może postawić zarzut wypłacenia dotacji z naruszeniem terminu określonego w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwa pomioty niepubliczne, tj. przedszkole oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy złożyły w dniu 30.09.2020 r. wniosek o udzielenie dotacji na 2021 r. Oba podmioty uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, z tym że jako datę rozpoczęcia działalności wpisano 01.09.2020 r. Jednak placówki te nie przekazały danych do systemu informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2020 r. Organ dotujący stwierdził brak podstaw do udzielenia dotacji. Placówki w skierowanym piśmie wskazały, że cały czas działają, a uczniowie w SIO byli wykazani w innych podmiotach. Ponadto podmioty te nie zostały wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych W związku z dokonaną interpretacją przepisów przez właściwe do tego instytucje publiczne, wyrównano dotację w kwietniu 2021 r. za okres od stycznia 2021 r. do marca 2021 r. W związku z tym, nastąpiła wypłata dotacji z naruszeniem terminu określonego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Jednostka również z tytułu naruszenia tego terminu zapłaciła odsetki. Czy jako instytucja kontrolna można postawić zarzut wypłacenia dotacji z naruszeniem terminu określonego w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, za okres od stycznia do marca 2021 r. (te transze dotacji zostały wypłacone w kwietniu), mimo że jednostka wystąpiła o interpretacje przepisów, co oznacza że chciała działać zgodnie z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?