Czy instruktor praktycznej nauki zawodu, który posiada tytuł zawodowy elektryka i technika informatyka, mógł wyszkolić ucznia w zawodzie monter-elektronik?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o pomoc w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Problem dotyczy kwalifikacji zawodowych instruktora praktycznej nauki zawodu. Instruktor posiada świadectwo ukończenia technikum i tytuł zawodowy elektryk o specjalności maszyny i aparaty elektryczne oraz tytuł zawodowy technik informatyk, wyszkolił ucznia w zawodzie monter-elektronik.

Czy te zawody są pokrewne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX