Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych", natomiast w świetle art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d pr. bud. nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Ponieważ pr. bud. nie precyzuje rodzaju gazu, którego dotyczy cytowany przepis, czy w świetle powyższego instalowanie gazu medycznego w użytkowanym budynku szpitala będzie wymagało zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?