Czy instalację należałoby kwalifikować jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna eksploatuje na swoim terenie piece indukcyjne tyglowe (urządzenia elektrotermiczne), w których prowadzony jest proces topienia złomu stalowego, na potrzeby późniejszego odlewania stopionej stali do form. Eksploatowane piece mają wydajność na poziomie 500 kg/h każdy. Piece działają w zakładzie na 3 zmiany. Gdyby przyjąć jednoczesną pracę pieców, wówczas dobowa wydajność wynosiłaby 24 Mg/dobę.

W takiej sytuacji, ww. instalacja kwalifikowałaby się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś., tj. "instalacje do obróbki metali żelaznych – odlewnie o zdolności produkcyjnej wytopu większej niż 20 ton na dobę".

Jednakże wnioskujący dowodzi, że ww. kwalifikacja jest niewłaściwa, albowiem w analizowanym zakładzie piece działają wyłącznie naprzemiennie (nie działają jednocześnie). Stąd też dobowa wydajność instalacji nie przekroczy 20 Mg/dobę.

Czy organ powinien przyjąć stanowisko wnioskodawcy w opisanym powyżej zakresie?

Czy też należałoby przyjąć, że możliwe jest jednoczesne działanie ww. pieców i tym samym instalację należałoby kwalifikować jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX