Czy instalacja służąca do powlekania blatów drewnianych lakierem i utwardzaczem podlega pod standardy emisyjne, jeżeli przedsiębiorca zużywa łącznie w ciągu roku mniej niż 1 tonę utwardzacza wraz z lakierem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca zainstalował w styczniu 2018 wyciąg nad stanowiskiem do powlekania blatów drewnianych lakierem i utwardzaczem. W skład utwardzacza i lakieru wchodzą związki lotne m.in. butanon, octan n-butylu, octan etylu, metylobenzen (LZO = 85%). Przedsiębiorca zużywa łącznie w ciągu roku mniej niż 1 tonę utwardzacza wraz z lakierem w związku z czym ma zamiar zgłosić instalację. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1.03.2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów wymieniony został proces powlekania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.

Czy w związku z powyższym instalacja podlega pod standardy emisyjne?

Jeśli tak, to co przedsiębiorca powinien dodatkowo zrobić?

Może wykonać pomiary?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access