Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zainstalował w styczniu 2018 wyciąg nad stanowiskiem do powlekania blatów drewnianych lakierem i utwardzaczem. W skład utwardzacza i lakieru wchodzą związki lotne m.in. butanon, octan n-butylu, octan etylu, metylobenzen (LZO = 85%). Przedsiębiorca zużywa łącznie w ciągu roku mniej niż 1 tonę utwardzacza wraz z lakierem w związku z czym ma zamiar zgłosić instalację. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1.03.2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów wymieniony został proces powlekania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.

Czy w związku z powyższym instalacja podlega pod standardy emisyjne?

Jeśli tak, to co przedsiębiorca powinien dodatkowo zrobić?

Może wykonać pomiary?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację