Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy instalacja o zdolności produkcyjnej wynoszącej 4Mg/h, tj. teoretycznej maksymalnej dobowej zdolności produkcyjnej wynoszącej 96 Mg/d, w której miesza się popioły oraz/lub żużle będące odpadami z innymi surowcami, które odpadami nie są, wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Czy przy ustalaniu obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego ma charakter dobowy rozkład czasu pracy instalacji?

W zależności od zakładanego czasu pracy, np. 16h/d albo 24h/d, teoretyczna zdolność produkcyjna tej samej instalacji jest różna i wynosi odpowiednio 64 Mg/d lub 96 Mg/d.

Czy liczy się faktyczna masa kierowanych na instalację odpadów, czy może chodzi o ogólną zdolność produkcyjną instalacji (tj. dotyczącą produktu)?

Ponieważ pyły i żużle nie są jedynymi surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym, ich udział masowy w produkcie będzie mniejszy od masy produktu. Na przykład: 96 Mg wyprodukowanego w czasie doby produktu może zawierać 50% (48 Mg) surowca odpadowego (popiołów i żużli).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?