Czy instalacja IPPC przeznaczona do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych pochodnych węglowodorów, zawierających tlen oraz nieorganicznych substancji chemicznych będzie klasyfikowana jako dwie odrębne instalacje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy instalacja IPPC na terenie zakładu przeznaczona jest do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych organicznych substancji chemicznych: pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak np.: kwasy karboksylowe, sole kwasów karboksylowych, oraz nieorganicznych substancji chemicznych: soli, takich jak np.: chlorek amonu, węglan potasu, węglan sodu, azotan srebra, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, będzie klasyfikowana jako dwie odrębne instalacje IPPC i wymaga zapłaty dwóch opłat rejestracyjnych?

Czy można taką instalację traktować jako jedną instalację, tym bardziej że część urządzeń jest wspólnych dla różnych procesów?

Jak wyliczyć opłatę rejestracyjną?

Czy w skrajnym przypadku, gdyby produkcja obejmowała punkty 4. 1) a-l i 2) a-f, każdą linię produkcyjną, modyfikowaną pod założony proces chemiczny należy traktować jak odrębną instalację i wpłacać kilkanaście opłat rejestracyjnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access