Czy instalacja do suszenia komunalnych osadów ściekowych wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego? - OpenLEX

Czy instalacja do suszenia komunalnych osadów ściekowych wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: oleksyn-wajda agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś. -instalacja do suszenia komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Suszarnia znajduje się przy oczyszczalni ścieków, stanowi końcowy etap odwadniania osadów. Kod odpadu nie zmienia się. Po wysuszeniu jest to w dalszym ciągu ustabilizowany osad komunalny ściekowy o kodzie 19 08 05. Oczyszczalnia oraz suszarnia są zarządzane przez ten sam podmiot. Nie zachodzi przekazanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX