Czy instalacja do składowania odpadów ma prawo kontrolować, czy firma, która przywozi odpad budowlany, poprawnie deklaruje, że odpad ten jest pochodzenia komunalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy instalacja do składowania odpadów ma prawo kontrolować, czy firma, która przywozi odpad budowlany (o kodzie 17 ....), poprawnie deklaruje, że odpad ten jest pochodzenia komunalnego, w związku z czym nie ma konieczności wykonywania badań dopuszczających do składowania?

Istnieje ryzyko, iż deklaracja taka jest próbą ominięcia obowiązku wymagania badań zgodnie z załącznikiem nr 3.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access