Czy instalacja do produkcji peletu wymaga w trakcie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskania opinii Marszałka bądź Starosty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Czy instalacja do produkcji peletu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga w trakcie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskania opinii Marszałka bądź Starosty zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX