Czy inspektor pracy może weryfikować prawidłowość zmian wprowadzonych do regulaminu wynagradzania w związku z podwyżkami... - OpenLEX

Czy inspektor pracy może weryfikować prawidłowość zmian wprowadzonych do regulaminu wynagradzania w związku z podwyżkami wynagrodzeń w ochronie zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo badać prawidłowość wprowadzenia przez pracodawcę zmian regulaminu wynagradzania, właściwego współdziałania przez pracodawcę z zakładową organizacja związkową przy dokonywaniu zmiany regulaminu wynagradzania oraz wprowadzeniu zmian w wynagradzaniu w związku z u.s.u.n.w.?

Czy w wyniku kontroli może nakazać kierownikowi podmiotu leczniczego zmianę w zakresie współczynnika wynagrodzenia dla pracowników medycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX