Czy inspektor ochrony przeciwpożarowej powinien dokonywać zakupów w zakresie urządzeń przeciwpożarowych i zlecać konserwację... - OpenLEX

Czy inspektor ochrony przeciwpożarowej powinien dokonywać zakupów w zakresie urządzeń przeciwpożarowych i zlecać konserwację gaśnic?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

U.o.p. zawiera obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu oraz osób wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W art. 4 ust. 1 punkcie 2 i 3 u.o.p. zawarte są zapisy dotyczące wyposażenia budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienia ich konserwacji. W zakładzie jest zatrudniony Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Jest też Wydział Organizacyjny zajmujący się obiektami budowlanymi, przeglądami technicznymi tych obiektów określonych w prawie budowlanym. Wydział ten zajmował się od wielu lat zlecaniem wszelkich przeglądów sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu obiektów. Obecnie Wydział ten, powołując się na art. 4 ust. 2 b u.o.p. stwierdza, że to głównie Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej powinien nie tylko określać wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe, ale też dokonywać zakupów i zlecać np. konserwację gaśnic. Inspektor ochrony przeciwpożarowej pełni funkcje doradcze i kontrolne.

Czy użycie przez ustawodawcę określeń "wyposażyć" i "zapewnić" jest jednoznaczne z bezpośrednim wykonaniem tych czynności wyłącznie przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej?

Czy określenia te raczej odnoszą się do określenia wyposażenia p.poż. oraz pełnienia nadzoru w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?