Czy inspektor ochrony danych, będący pracownikiem urzędu, powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych? - OpenLEX

Czy inspektor ochrony danych, będący pracownikiem urzędu, powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik urzędu wyznaczony na inspektora danych osobowych na podstawie zarządzenia burmistrza wraz z załączonym zakresem zadań winien posiadać również zakres czynności i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wcześniejsze upoważnienia wygasły z powodu reorganizacji urzędu w wyniku, której stanowisko pracownika przestało istnieć)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX