Czy inspektor nadzoru oraz zamawiający mogą żądać określonego sposobu rozliczenia od wykonawcy pomimo, iż w umowie nie ma o tym... - OpenLEX

Czy inspektor nadzoru oraz zamawiający mogą żądać określonego sposobu rozliczenia od wykonawcy pomimo, iż w umowie nie ma o tym mowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie realizacji robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego ujawniono błędy projektowe, które uniemożliwiają dalszą realizacje prac. Aktualizacja dokumentacji wprowadziła konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych. Jako wykonawca robót przygotowaliśmy zamawiającemu ofertę na dodatkowy zakres w formie tabelarycznej zawierającą opis pozycji, przedmiar oraz cenę. W postępowaniu przetargowym należało złożyć ofertę zawierającą cenę ryczałtową za wykonanie zadania bez jakichkolwiek kosztorysów ofertowych. Zarówno umowa o roboty budowlane, jak i SWZ nie zawiera informacji na temat sposobu rozliczania robót dodatkowych i zamiennych. Obecnie inspektor nadzoru z ramienia zamawiającego żąda od nas - wykonawcy, kosztorysu sporządzonego w programie kosztorysowym na podstawie cenników SEKOCENBUD wraz z narzutami proponowanymi przez powyższe wydawnictwo na ten kwartał. Taki sposób rozliczenia spowoduje brak opłacalności wykonania zamówienia dla wykonawcy.

Czy inspektor nadzoru oraz zamawiający mogą żądać takiego sposobu rozliczenia pomimo, iż nigdzie w umowie nie ma o tym mowy?

Jakie drogi postępowania istnieją w przypadku, jeśli rozbieżności w oczekiwaniach wykonawcy i inspektora nadzoru będą zbyt duże?

Umowa zawarta w 2021 r. z inwestorem publicznym. Kwota całego kontraktu (ryczałt): 13 mln zł brutto. Kwota robót dodatkowych i zamiennych: ok. 1,5 mln zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX