Czy informatyk nie będący członkiem komisji przetargowej, umieszczający SWZ na stronie internetowej zamawiającego musi złożyć oświadczenie o konflikcie interesów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy informatyk nie będący członkiem komisji przetargowej, umieszczający SWZ na stronie internetowej zamawiającego musi złożyć oświadczenie o konflikcie interesów, o którym mowa w art. 56 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX