Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) - dalej u.l., o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt informuje pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że plan będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

Czy każdy właściciel lasu powinien otrzymać taką informację listem poleconym, czy też wystarczy podanie do publicznej wiadomości (ogłoszenia w prasie lokalnej, w kościele, tablice ogłoszeń, strona internetowa)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?