Czy informacja o zatwierdzonym UPUL powinna być umieszczana w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy informacja o zatwierdzonym UPUL powinna być umieszczana w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku?

Czy dotyczy to tylko UPUL położonych na obszarach Natura2000?

Z czego wynika konieczność umieszczenia informacji o UPUL w ww. wykazie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX