Czy informacja o warunkach zatrudnienia nie obejmuje informacji o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W którym momencie/na jakiej podstawie powinniśmy przekazać ciężarnej pracownicy uaktualnienie Informacji do umowy, zarówno w zakresie przerw w pracy jak i prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Czy jak pracownicy w ciąży możemy dać informację o urlopach macierzyńskim/rodzicielskim czy musimy poczekać aż urodzi?

2. Czy powinniśmy informować nowo zatrudnianego pracownika, który zgłasza posiadanie dziecka (do lat 6), o uprawnieniach rodzicielskich?

Nie mamy wiedzy czy wykorzystał już np. urlop rodzicielski, ojcowski.

3. W którym momencie/na jakiej podstawie informować pracownika/ojca o uprawnieniach rodzicielskich?

4. Czy pracownicom, które były w ciąży na dzień wejścia nowych przepisów (26.04.2023) należy przesłać informację o uprawnieniach dla kobiet w ciąży i rodzicielskich?

5. Czy poprawne jest zawarcie informacji o uprawnieniach rodzicielskich w Informacji do umowy, która będzie przekazywana wszystkim nowym pracownikom (z podkreśleniem, że to uprawnienia rodzicielskie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX