Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.

PYTANIE

Pracodawca w samorządowym zakładzie budżetowym chce zatrudnić pracownika na stanowisku instruktor reintegracji zawodowej na pełen etat po 8 godzin dziennie. Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku 7.00 do 15.00, obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy oraz podstawowy system czasu pracy. Pracownik ten miałby w swoim zakresie obowiązków również dowóz i odwożenie pracowników niepełnosprawnych do pracy i z pracy busem zakładowym. W związku z czym musiałby zaczynać pracę od godz. 6,30 a kończył o godz. 15.30.

Czy jest możliwe wprowadzenie temu pracownikowi przerwy w pracy na podstawie art. 141 k.p. wynoszącej 60 minut, nie zaliczanej do godzin pracy, przeznaczonej na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych?

W takim wypadku pracownik świadczył by pracę od godz. 6.30 do godz. 10.30 od godz. 10.30 do godz. 11.30 – przerwa i od godz. 11.30 do godz. 15.30 kończyłby pracę.

Czy tą przerwę można zastosować tylko do pracy jednego pracownika?

Czy informację o przerwie umieszcza się w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, czy należy to zapisać również w regulaminie pracy?

Pracownik zgadza się na udzielenie tej przerwy w czasie pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?