Czy informacja dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów musi być imienna do każdego z właścicieli, czy może być ogólna i oczywiście wysłana do wszystkich właścicieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach – dalej u.l. burmistrz powiadamia właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzania lasów.

Czy ta informacja musi być imienna do każdego z właścicieli, czy może być ogólna i oczywiście wysłana do wszystkich właścicieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX