Czy informacja dot. wniosku formalnego w związku z ubieganiem się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów zapytanie o tytuł prawny... - OpenLEX

Czy informacja dot. wniosku formalnego w związku z ubieganiem się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów zapytanie o tytuł prawny do instalacji jest tożsame z informacją do tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy informacja dot. wniosku formalnego w związku z ubieganiem się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów zapytanie o tytuł prawny do instalacji jest tożsame z informacją do tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości?

Wnioskodawca we wniosku na pytanie o: tytuł prawny do instalacji, zawarł informację, że posiada tytuł prawny do nieruchomości. Wnioskodawca dzierżawi teren i przedłożył umowę najmu (w umowie najmu zawarto, że przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia produkcyjna), a temat instalacji uregulowano stwierdzeniem, że zobowiązuje się do wyposażenia najmowanego lokalu we własnym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX