Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 kwietnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej, który zawiera m.in. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną. Placówka medyczna ma zamiar prowadzić rejestr w formie elektronicznej, w ten sposób, że każda osoba ma przypisane indywidualne hasło i login do swojego dostępu, w związku z czym wiadomym jest, kto dokonuje wpisu w rejestrze.

Czy taka forma może być uznana za podpis, o którym mowa powyżej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?