Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2014 r.

PYTANIE

Jednostka budżetowa organizuje z ZFŚS imprezy sportowe dla pracowników jednostki. Świadczenie przyznane jest zgodnie z regulaminem na podstawie kryterium dochodowego. Pracownicy znają wartość poniesionych kosztów przypadających na 1 osobę.

Czy od przyznanego dofinansowania należy pobrać podatek zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. wartość 380 zł została wykorzystana na dofinansowanie tzw. "wczasów pod gruszą".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?