Czy importując spoza UE (Turcja) wyrób hutniczy - drut aluminiowy do dalszych celów produkcyjnych należy wymagać od dostawcy certyfikatów zgodności wyrobu z rozporządzeniami unijnymi w tym REACH, RoHS, CLP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy importując spoza UE (Turcja) wyrób hutniczy - drut aluminiowy (skład Al99,86%, Si0,026%, Fe0,06%, V0,01%, Ti0,006%) do dalszych celów produkcyjnych (oblewanie tworzywem sztucznym), należy wymagać od dostawcy certyfikatów zgodności wyrobu z rozporządzeniami unijnymi w tym REACH, RoHS, CLP?

Czy jeśli ich nie uzyskam, spoczywa na mnie obowiązek przygotowania stosownej dokumentacji i/lub rejestracji sprowadzanego produktu?

Czy drut ten traktowany będzie jako mieszanina (stop), jeśli zawartość składników innych niż glin (99,86%) wynosi mniej niż 0,2%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX