Czy ilości mniejsze niż określone w ADR, czyli: podane w 1.1.3.6 (tu przywołane 333 kg), 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5 Umowy ADR odnoszą się do przewozu w sztukach przesyłek a nie do przewozu luzem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dom Pomocy Społecznej oraz studio tatuażu przekazują zakaźne odpady 18 01 03* jednorazowo około 0,0035 Mg, (maksymalnie 0,004 Mg).

Czy w związku z tym jako nadawcy podlegają pod przepisy ADR, czy muszą wykonywać roczne sprawozdanie, czy powinni mieć doradcę do spraw ADR?

Czy podlegają wyłączeniu ADR 1.1.3.6?

Czy ilości mniejsze niż określone w ADR, czyli: podane w 1.1.3.6 (tu przywołane 333 kg), 1.7.1.4 i w działach 3.3, 3.4 i 3.5 Umowy ADR odnoszą się do przewozu w sztukach przesyłek a nie do przewozu luzem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX