Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1458) – dalej u.ż.ś., a mianowicie czy iloczyn długości i szerokości nieprzekraczający 20 m2 należy stosować tylko do sprzętu bez napędu mechanicznego, czy również należy brać pod uwagę ten iloczyn do sprzętu o napędzie mechanicznym?

Jak w tym wypadku należy rozumieć użyte słowo "lub"?

Ponadto, co zrobić w sytuacji, gdy właściciel sprzętu, gdzie jest przekroczenie któregokolwiek parametru, chce zarejestrować ją w starostwie, gdyż twierdzi że ta łódź służyć mu będzie do połowu ryb, a jak zarejestruje w innej jednostce, to nie będzie mógł z niego łowić ryb?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?