Czy i w jakim terminie należy nauczycielce wypłacić nagrodę jubileuszową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka miała wypłaconą nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy dnia 19 sierpnia 1997 r. (staż pracy na ten dzień 20:0:0), następnie 22 sierpnia 2002 r. dostarczyła dodatkowe dokumenty, potwierdzające pracę w gospodarstwie rodziców, które zostały zaliczone do stażu pracy i łącznie na ten dzień jej staż wyniósł 31:10:5. Następnie w dniu 26 sierpnia 2002 r. została jej przyznana i wypłacona nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy. Kolejna nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, została jej przyznana i wypłacona 30 sierpnia 2007 r. (staż na ten dzień wynosił 36:10:14). Obecnie wg stażu pracy, uprawniającego nauczycielkę do nagrody jubileuszowej, należy ją wypłacić w dniu 16 października 2010 r. (staż na ten dzień wyniesie 40:0:0). Czy w tej sytuacji nagrodę należy wypłacić 16 października 2010 r., czy 30 sierpnia 2012 r. (tj zachowując zasadę, że nie częściej niż co 5 lat).

Czy w razie ewentualnej wypłaty tej nagrody 16 października 2010 r. powinnam naliczyć składki ZUS (nie będzie zachowany 5 - letni okres pomiędzy ostatnią a obecną wypłatą)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX