Czy i w jaki sposób określić poziom istotności w polityce rachunkowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi pełną rachunkowość w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości. Biegły rewident dla bezpieczeństwa zasugerował, aby w polityce rachunkowości określić poziom istotności, np. 3% kapitałów własnych, czy 2% sumy bilansowej. Suma kapitałów własnych spółki: ok. 130 mln, suma bilansowa ok. 140 mln. Do tej pory spółka nie miała określonego poziomu istotności.

Czy i w jaki sposób można to zapisać w polityce rachunkowości?

Czy jest to obligatoryjne?

Z jakiego przepisu to wynika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access