Czy i na podstawie jakiego dokumentu można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane ze skupem zwierząt od myśliwych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2012 r.

PYTANIE

Spółka zajmuje się skupem zwierząt. Zwierzęta dostarczane są przez myśliwych, którzy otrzymują od spółki wartość 15 zł. Sporządzana jest lista imienna myśliwych, na której kwitują oni odbiór gotówki.

Czy koszt transportu zwierząt stanowi dla spółki koszt podatkowy?

Czy ww. dokument jest wystarczający aby opłata za dowóz stanowiła koszty?

Jak prawidłowo powinno wyglądać dokumentowanie ww. kosztów aby spółka mogła zaliczyć je do kosztów podatkowych?

Myśliwi nie są związani ze spółką żadnymi umowami - należą do kół łowieckich, które sprzedają spółce zwierzęta, a myśliwi otrzymują 15 zł za usługę dostarczenia.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access