Czy i na jakiej podstawie prawnej organ powinien zwrócić dotychczasowe zabezpieczenie roszczeń ustanowione w 2020 r. dla... - OpenLEX

Czy i na jakiej podstawie prawnej organ powinien zwrócić dotychczasowe zabezpieczenie roszczeń ustanowione w 2020 r. dla przedsiębiorcy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada zezwolenie na zbieranie odpadów z 2013 r. dostosowane do obowiązujących przepisów w 2020 r. W trakcie procedury dostosowawczej ustalono wysokość zabezpieczenia roszczeń, które wnioskodawca wpłacił w formie depozytu na rachunek bankowy organu. W 2022 r. ten sam podmiot wystąpił z wnioskiem o udzielenie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów (będzie to kontynuacja prowadzonej działalność i to w stopniu co najmniej odpowiadającym dotychczasowemu zezwoleniu), w związku z kończącym się okresem ważności, jednocześnie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 226a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.

Czy starosta powinien w trakcie postępowania o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów (kontynuacja działalności) wydać nowe postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń i wskazać ten sam numer rachunku bankowego, na którym został złożony dotychczasowy depozyt?

Czy i na jakiej podstawie prawnej organ powinien zwrócić dotychczasowe zabezpieczenie roszczeń ustanowione w 2020 r. dla przedsiębiorcy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów?

Kiedy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o zwrot zabezpieczenia roszczeń i jakie dokumenty w opisanej wyżej sytuacji przedstawić staroście?

Z kolei, w którym momencie starosta powinien wydać decyzję o zwrocie zabezpieczenia roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX