Czy i na jakich zasadach pracownik rozpoczyna staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony jest w szkole w pełnym wymiarze czasu pracy od 1999 roku. W dniu 30.06.2003 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 14.09.2022 r. złożył wniosek o otwarcie stażu. Czy i na jakich zasadach rozpoczyna staż na stopień nauczyciela dyplomowanego i jaki jest czas trwania stażu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX