Czy i jakie są ograniczenia w zakresie dopuszczalności darowizn leków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy darowizny produktów leczniczych mogą być przekazywane do placówek ochrony zdrowia będących spółkami osobowymi, które nie posiadają apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej, jak np. prywatne okulistyczne centrum medyczne prowadzące usługi obejmujące chirurgię jednego dnia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access