Czy i jak dzielimy dodatek mieszkaniowy w przypadku wynajmu w mieszkaniu socjalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy dodatków mieszkaniowych.

Czy i jak dzielimy dodatek mieszkaniowy w przypadku wynajmu w mieszkaniu socjalnym?

Osoba otrzymała dodatek w wysokości 150 zł. Ma mieszkanie socjalne, umowę podpisaną z Wójtem Gminy.

Czy całość dodatku przekazujemy do Urzędu Gminy (opłata za czynsz, za śmieci), mimo, że osoba ta ponosi jeszcze opłaty za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej?

Czy obowiązuje jakiś proporcjonalny podział dodatku, czy wnioskodawca otrzymuje całość dodatku, czy zarządca, czyli UG?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX