Czy i gdzie wysłać wniosek o podjęcie działań dotyczących dłużnika alimentacyjnego, który przebywa w areszcie śledczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o FA w dniu 12-04-2021 r., po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia otrzymałam pismo od dłużnika, że przebywa w Areszcie Śledczym, w związku z pozyskaną informacją wysłałam zawiadomienie o przyznanych świadczeniach na Areszt Śledczy.

Czy i gdzie wysłać wniosek o podjęcie działań dotyczących dłużnika alimentacyjnego, który przebywa w areszcie śledczym?

Dodam, że nie jesteśmy organem właściwym dłużnika.

Pan nie jest zatrudniony w areszcie i koniec kary przypada na 17-04-2024 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access