Czy honorarium członka rady nadzorczej ma wpływ na ustalenie prawa do wynagrodzenia za okres choroby z umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szalak Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony w spółce na umowę o pracę, w tej samej spółce wchodzi w skład rady nadzorczej i z tego tytułu otrzymuje honorarium (bez ZUS tylko ubezpieczenie zdrowotne), które jest wypłacane co miesiąc bez względu na ilość odbytych posiedzeń. Od 1 maja 2011 r. przebywa na zwolnieniu chorobowym.

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za okres choroby?

Czy otrzymywanie honorarium w okresie choroby ma wpływ na ustalenie prawa do wynagrodzenia za okres choroby z umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX