Czy honoraria autorskie wypłacane pracownikom oraz świadczenia pozapłacowe wypłacane podatnikom do 26 lat objęte są zerowym PIT? - OpenLEX

Czy honoraria autorskie wypłacane pracownikom oraz świadczenia pozapłacowe wypłacane podatnikom do 26 lat objęte są zerowym PIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Część wynagrodzenia naszych pracowników stanowi ryczałtowe wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu rozporządzenia przez pracownika prawami autorskimi na rzecz pracodawcy do wszystkich utworów lub ich części w postaci programów komputerowych lub innych utworów stanowiących przejaw działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, stworzonych w ramach obowiązków pracowniczych.

Czy ta część wynagrodzenia jest również zwolniona z podatku w związku z wchodzącym 1.08.2019 r. zerowym podatkiem dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia?

Pracownicy dostają również dofinansowanie do benefitów (np. karta OK System) oraz obiadów na stołówce pracowniczej

Czy takie składniki również będą zwolnione z podatku?

Mamy również diety krajowe o wyższej stawce niż jest on przewidziana w ustawie i od tej nadwyżki potrącamy składki ZUS oraz podatek.

Czy taki składnik wynagrodzeń również będzie zwolniony z podatku pracownika poniżej 26 roku życia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX