Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zakupiła młode byczki w celu chowu i dalszej sprzedaży (chów opasów). Nie posiada gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zarejestrowała w ARiMR gospodarstwo, siedzibę stada i zakupione byczki. Minimalny okres przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, przekracza 2 miesiące licząc od dnia nabycia. Chów prowadzony jest poza gospodarstwem rolnym.

Czy przedmiotowa działalność jest działalnością w ramach działów specjalnych produkcji rolnej?

W jaki sposób podatnik ma ustalić dochód z takiej działalności?

Czy podatnik powinien prowadzić PKPiR?

Kiedy i w jakiej formie powinien zawiadomić o rozpoczęciu takiej działalności urząd skarbowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację