Czy hipoteka zostanie przejęta na rzecz gminy razem z nieruchomością objętą wywłaszczeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość objęta wnioskiem o wywłaszczenie w trybie art. 112 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. objęta jest księgą wieczystą, w której w dziale IV ujawniona jest hipoteka umowna na rzecz Banku.

Czy przedmiotowa hipoteka zostanie przejęta (wywłaszczona) na rzecz gminy razem z nieruchomością objętą wywłaszczeniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access