Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 października 2015 r.
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

W związku z zapisem § 62 załącznika nr 4 do uchwały 76/2010 KNF w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka mamy dwa pytania:

Czy hipoteka na księdze wieczystej, która urządzona jest dla nieruchomości składającej się z budynku mieszkalnego i gruntu (lub budynku, w którym prowadzona jest działalność), może być uznana za zabezpieczenie na nieruchomości mieszkalnej, zakładając, że wartość budynku mieszkalnego jest wyższa od pozostałej części nieruchomości?

Ewentualnie, czy, mając wyceny rzeczoznawcy dla budynku mieszkalnego i odrębną dla pozostałej części nieruchomości, można uznać za zabezpieczenie na nieruchomości mieszkalnej hipotekę w części dotyczącej wartości budynku mieszkalnego?

Czy ekspozycji zabezpieczonej na nieruchomości mieszkalnej, która nie jest uznana za efektywnie zabezpieczoną, można przypisać wagę ryzyka 75% (zgodnie § 60 załącznika nr 4 w związku z § 62 ust. 2), przyjmując, że jest to ekspozycja detaliczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację