Czy grzywna nałożona w 1998 r. na właściciela nieruchomości, który nie wykonał obowiązku konserwacji rowów melioracyjnych, podlega egzekucji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy grzywna nałożona przez kierownika urzędu rejonowego w 1998 r. na zainteresowanego właściciela nieruchomości, który nie wykonał obowiązku konserwacji rowów melioracyjnych, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230) - dalej pr. wod. z 1974 r., i która to należność do tej pory nie została ściągnięta, w dalszym ciągu podlega egzekucji, czy uległa już przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX