Czy grunty pod rowami oznaczone jako W-ŁV są urządzeniami melioracji wodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy grunty pod rowami oznaczone jako W-ŁV (pochodzenia mineralnego) są urządzeniami melioracji wodnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 u.o.g.r.l.?

W których przypadkach wiadomo, że grunty przeznaczone do wyłączenia z produkcji rolnej znajdują się pod urządzeniami melioracji wodnych?

Kiedy starosta powinien wymagać zaświadczenia, że na działce znajdują się grunty pod urządzeniami melioracji wodnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX