Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy grunty "grupy B" (tj. spełniające standardy dla grupy B, ale niespełniające standardów grupy A), wybrane z miejsca ich pierwotnego położenia i zawierające np. metale ciężkie albo węglowodory C6-12, należy zakwalifikować jako odpad niebezpieczny? Analogicznie, jak wygląda sytuacja z gruntami grupy C (tj. niespełniającymi standardów dla grupy B, ale spełniającymi standardy grupy C)?

Co z gruntami niespełniającymi standardów C?

Często jest tak, że jedna strona (np. urząd) twierdzi, że grunty B oraz/lub C należy traktować jako odpad niebezpieczny, a druga (np. wykonawca remediacji), twierdzi, że nie są to odpady niebezpieczne?

Czy obecność składników, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi (zgodnie z załącznikiem nr 4 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.) w praktyce w zasadzie przesądza o kwalifikacji odpadu jako niebezpiecznego?

Czy do uznania odpadu za niebezpieczny konieczne jest udowodnienie, że dany odpad posiada właściwości wskazane w załączniku nr 3 u.o.?

Kto ma wykazać, że odpady posiadają te właściwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?