Czy granulat powstały z odzysku odpadu 15 01 02 (tworzywa sztuczne) jest odpadem podlegającym nakazowi usunięcia i zagospodarowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca posiadał decyzję z 2017 r. na prowadzenie odzysku odpadu 15 01 02 polegające na mieleniu i przetworzeniu na granulat służący do produkcji nowych produktów. Decyzja z 2017 r. została uchylona przez SKO. Przedsiębiorca pomimo uchylenia decyzji przetwarzał odpady i ostatecznie zaniechał prowadzenia działalności (pozostawiając znaczną ilość tych materiałów) podkreślając, że nie jest to odpad, tylko surowiec do dalszego przetwarzania.

Jak jednoznacznie rozstrzygnąć, czy zgromadzony materiał jest odpadem, dla którego wymagane było uzyskanie pozwalania na przetwarzanie, czy też jest to surowiec, dla którego przetwarzania nie było wymagane uzyskanie pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami w świetle ewentualnych obowiązków starosty wynikających z art. 26a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX