Czy GOPS może przyjąć wpłatę bezpośrednio od dłużnika (pomijając komornika) i rozliczyć ją na należność i odsetki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o możliwość całkowitej spłaty należności powstałych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota zaległości wynosi 18500,00 zł) i odsetek bezpośrednio na konto bankowe GOPS.

Aktualnie wierzycielka (matka dziecka uprawnionego do alimentów) nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdyż dłużnik płaci alimenty do ręki. Do tej pory dłużnik spłacał należność (zaległą za poprzednie lata 2010-2015) przez komornika sądowego prowadzącego sprawę.

Czy GOPS może przyjąć wpłatę bezpośrednio od dłużnika (pomijając komornika) i rozliczyć ją na należność i odsetki?

Jeżeli tak, to co z kosztami komorniczymi?

Jaką podstawę prawną zastosować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX