Czy GOPS może już wznowić postępowanie dotyczące rezygnacji z usług opiekuńczych na wniosek strony? - OpenLEX

Czy GOPS może już wznowić postępowanie dotyczące rezygnacji z usług opiekuńczych na wniosek strony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Doprecyzowując pytanie z dnia 02.02.2022 r. QA1893920:

"Strona złożyła wniosek o rezygnacji z usług opiekuńczych. GOPS zawiesił postępowanie, ponieważ oczekiwał na rozstrzygnięcie poprzedniej decyzji przez SKO. SKO stwierdziło nieważność decyzji.

Czy GOPS może już wznowić postępowanie dotyczące rezygnacji z usług opiekuńczych na wniosek strony?

Czy najpierw należy dokonać odpowiednich czynności z uwagi na nieważność poprzedniej decyzji (również należy wszcząć postępowanie dotyczące odpłatności i wydać nową decyzję)?"

Strona usługi opiekuńcze miała przyznane bezterminowo. Wniosek o rezygnacji z usług opiekuńczych został złożony w dniu 16.11.2021 r. w związku z tym, że od tego dnia strona przebywa w prywatnym domu opieki. GOPS w dniu 15 grudnia 2021 r. zawiesił postępowanie z uwagi na toczące się postępowanie w SKO dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej odpłatność.

Czy zatem w tym konkretnym przypadku, wystarczy umorzyć postępowanie, o czym zostało wspomniane w ostatniej odpowiedzi?

Jakie konkretnie podjąć kroki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX