Czy GOPS może już wznowić postępowanie dotyczące rezygnacji z usług opiekuńczych na wniosek strony? - OpenLEX

Czy GOPS może już wznowić postępowanie dotyczące rezygnacji z usług opiekuńczych na wniosek strony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o rezygnacji z usług opiekuńczych.

GOPS zawiesił postępowanie, ponieważ oczekiwał na rozstrzygnięcie poprzedniej decyzji przez SKO. SKO stwierdziło nieważność decyzji.

Czy GOPS może już wznowić postępowanie dotyczące rezygnacji z usług opiekuńczych na wniosek strony?

Czy najpierw należy dokonać odpowiednich czynności z uwagi na nieważność poprzedniej decyzji (również należy wszcząć postępowanie dotyczące odpłatności i wydać nową decyzję)?

Sprawa dotycząca nieważności decyzji była już opisywana w poprzednich pytaniach, np. pytaniem z dnia 31.12.2021 r. oraz 19.01.2022 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX