Czy GOPS ma obowiązek zapłacić odsetki od świadczenia pielęgnacyjnego w związku z długotrwałym postępowaniem toczącym się w Sądzie Administracyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cisło Dawid
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy GOPS ma obowiązek zapłacić odsetki od wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego w związku z długotrwałym postępowaniem toczącym się w Sądzie Administracyjnym?

W maju 2024 roku wnioskodawcy zostało wypłacone świadczenie pielęgnacyjne na wniosek złożony w listopadzie 2020 r. Wnioskodawca złożył wezwanie do zapłaty odsetek od wypłaconego świadczenia.

Na jakie przepisy prawa powołać się odpowiadając na wezwanie i w jakiej formie: decyzji czy postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX