Czy gołąb jest gatunkiem chronionym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gołąb jest gatunkiem chronionym w myśl ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX