Czy godziny realizowane w ramach programów unijnych są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela? - OpenLEX

Czy godziny realizowane w ramach programów unijnych są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu finansowanego ze środków UE - Erasmus. Czy dyrektor może przydzielić nauczycielowi zatrudnionemu w danej placówce dodatkowe godziny, jeśli na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel realizuje liczbę godzin ponadwymiarowych w wymiarze 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zajęcia będą dotyczyć przygotowania z języka niemieckiego. Czy należy je wliczać do średniej liczonej na podstawie art. 221 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?