Czy gminny zakład gospodarki komunalnej jest zwolniony z opłat skarbowych przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych lub pozwoleń na wytwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gminny zakład gospodarki komunalnej jest zwolniony z opłat skarbowych, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - dalej u.o.s. przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych bądź pozwoleń na wytwarzanie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX